Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 12 september 2016 - Straatsburg

7. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Duitse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Hermann Winkler ingediend in het kader van een strafrechtelijke vervolging tegen hem.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.

Juridische mededeling - Privacybeleid