Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 12. septembra 2016 - Štrasburg

7. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity

Príslušné nemecké orgány podali žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Hermanna Winklera v rámci súdneho konania prebiehajúceho proti nemu.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia