Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 september 2016 - Strasbourg

7. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

De behöriga tyska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Hermann Winkler inom ramen för ett straffrättsligt förfarande som inletts mot honom.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy