Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

8. Ολοκλήρωση διαδικασίας σχετικά με την άρση ασυλίας

Η επιτροπή JURI, αρμόδια επί της ουσίας, ενημέρωσε τον Πρόεδρο ότι το Δικαστήριο των περιφερειών II και III της Βουδαπέστης περάτωσε την εξέταση ποινικής διαδικασίας που είχε κινηθεί μετά από υποβολή μήνυσης κατά του Csaba Molnár, αφού οι μηνυτές απέσυραν τη μήνυση. Ως εκ τούτου, περατώνεται η εν λόγω διαδικασία άρσης ασυλίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου