Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 12. septembra 2016 - Štrasburg

8. Ukončenie postupu zbavenia imunity

Výbor JURI ako výbor príslušný v tejto veci informoval predsedu, že súd pre druhý a tretí budapeštiansky obvod ukončil trestné konanie začaté na základe súkromnoprávnej žaloby proti Csabovi Molnárovi v nadväznosti na stiahnutie žaloby žalobcami. Tento postup zbavenia imunity je teda ukončený.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia