Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 september 2016 - Strasbourg

8. Avslutande av förfarande för upphävande av immunitet

Det ansvariga utskottet, JURI, hade meddelat talmannen att domstolen för distrikt II och III i Budapest hade avslutat det straffrättsliga förfarande som väckts genom privat talan mot Csaba Molnár, eftersom talan hade återkallats. Detta förfarande för upphävande av immunitet var därmed avslutat.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy