Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 12. září 2016 - Štrasburk

9. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE, EFDD a ENF následující žádosti o jmenování:

výbor EMPL: Tim Aker, kterým je nahrazena Jane Collins

výbor ITRE: Angelo Ciocca

delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie: Ramona Nicole Mănescu, kterou je nahrazen Traian Ungureanu.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.

Právní upozornění - Ochrana soukromí