Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 12 september 2016 - Straatsburg

9. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE, EFDD en ENF-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie EMPL: Tim Aker in plaats van Jane Collins

Commissie ITRE: Angelo Ciocca

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië: Ramona Nicole Mănescu in plaats van Traian Ungureanu

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid