Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 12. septembra 2016 - Štrasburg

9. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE, EFDD a ENF tieto žiadosti o menovania:

výbor EMPL: Tim Aker namiesto Jane Collinsovej

výbor ITRE: Angelo Ciocca

Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Arménsko a EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko: Ramona Nicole Mănescu namiesto Traiana Ungureanuho

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia