Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 september 2016 - Strasbourg

9. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE, EFDD och ENF hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

EMPL-utskottet: Tim Aker i stället för Jane Collins

ITRE-utskottet: Angelo Ciocca

delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och EU-Georgien: Ramona Nicole Mănescu i stället för Traian Ungureanu

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy