Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 12 септември 2016 г. - Страсбург

10. Писмени декларации (член 136 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми Парламента, че следните писмени декларации са събрали подписите на мнозинството от членовете на Парламента:

Писмена декларация № 0026/2016 относно идиопатичната белодробна фиброза, внесена от следните членове на ЕП: Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto

В съответствие с член 136 от Правилника за дейността, тази писмена декларация е публикувана в настоящия протокол, заедно с имената на подписалите я лица (приложение 1 от протокола от 12.9.2016 г).

°
° ° °

Писмена декларация № 0048/2016 относно спирането на отнемането на органи от лица, лишени от свобода заради убежденията си, в Китай, внесена от следните членове на ЕП: Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda

В съответствие с член 136 от Правилника за дейността, тази писмена декларация е публикувана в настоящия протокол, заедно с имената на подписалите я лица (приложение 2 от протокола от 12.9.2016 г).

°
° ° °

Председателят съобщи също така, че е получил писмена декларация относно премахването на писмените декларации, но е установил, че тя не е в съответствие с Правилника за дейността на ЕП.

Правна информация - Политика за поверителност