Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 12. září 2016 - Štrasburk

10. Písemná prohlášení (článek 136 jednacího řádu)

Předseda informoval Parlament, že následující písemná prohlášení podepsala většina všech poslanců Parlamentu:

písemné prohlášení č. 0026/2016 o idiopatické plicní fibróze, které předložili: Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto.

Toto písemné prohlášení je v souladu s čl. 136 odst. 4 jednacího řádu zveřejněno v zápisu z dnešního zasedání spolu se jmény signatářů (příloha 1 zápisu ze dne 12.9.2016).

°
° ° °

písemné prohlášení č. 0048/2016 o zastavení odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně, které předložili: Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda.

Toto písemné prohlášení je v souladu s čl. 136 odst. 4 jednacího řádu zveřejněno v zápisu z dnešního zasedání spolu se jmény signatářů (příloha 2 zápisu ze dne 12.9.2016).

°
° ° °

Předseda mimo jiné oznámil, že mu bylo postoupeno písemné prohlášení o zrušení písemných prohlášení, avšak uvedl, že prohlášení není v souladu s jednacím řádem.

Právní upozornění - Ochrana soukromí