Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 12. september 2016 - Strasbourg

10. Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 136)

Formanden meddelte Parlamentet, at følgende skriftlige erklæringer var blevet underskrevet af et flertal af medlemmerne:

Skriftlig erklæring nr. 0026/2016 om idiopatisk lungefibrose stillet af: Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4, offentliggøres denne skriftlige erklæring i nærværende protokol med angivelse af underskrivernes navne (Bilag 1 i protokollen af 12.9.2016).

°
° ° °

Skriftlig erklæring nr. 0048/2016 om en stopper for organhøst fra samvittighedsfanger i Kina stillet af: Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4, offentliggøres denne skriftlige erklæring i nærværende protokol med angivelse af underskrivernes navne (Bilag 2 i protokollen af 12.9.2016).

°
° ° °

Formanden meddelte endvidere, at han havde modtaget en skriftlig erklæring vedrørende afskaffelse af skriftlige erklæringer, men konstaterede, at denne ikke var i overensstemmelse med forretningsordenen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik