Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 12. rujna 2016. - Strasbourg

10. Pisane izjave (članak 136. Poslovnika)

Predsjednik obavijestio je Parlament da su sljedeće pisane izjave prikupile potpise većine zastupnika u Parlamentu:

Pisana izjava br. 0026/2016 o idiopatskoj plućnoj fibrozi koju su podnijeli sljedeći zastupnici: Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto

U skladu s člankom 136. stavkom 4. Poslovnika, ta pismena izjava objavljuje se u ovom zapisniku s imenima potpisnika (prilog 1 zapisnika od 12.9.2016.).

°
° ° °

Pisana izjava br. 0048/2016 o zaustavljanju odstranjivanja organa zatočenicima savjesti u Kini koju su podnijeli sljedeći zastupnici: Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda

U skladu s člankom 136. stavkom 4. Poslovnika, ta pismena izjava objavljuje se u ovom zapisniku s imenima potpisnika (prilog 2 zapisnika od 12.9.2016.).

°
° ° °

Predsjednik je nadalje izjavio da je primio pisanu izjavu o ukidanju pisanih izjava, ali je napomenuo da ista nije bila u skladu s Pravilnikom.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti