Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 12 września 2016 r. - Strasburg

10. Oświadczenia pisemne (art. 136 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował Parlament, że pod następującymi oświadczeniami pisemnymi zebrano podpisy większości posłów do Parlamentu:

Oświadczenie pisemne nr 0026/2016 w sprawie idiopatycznego włóknienia płuc złożone przez następujących posłów: Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto

Zgodnie z art. 136 ust. 4 Regulaminu oświadczenie to jest publikowane w niniejszym protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy (załącznik 1 do protokołu z dnia 12.9.2016 r.).

°
° ° °

Oświadczenie pisemne nr 0048/2016 w sprawie powstrzymania procederu pobierania narządów od więźniów sumienia w Chinach złożone przez następujących posłów: Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda

Zgodnie z art. 136 ust. 4 Regulaminu oświadczenie to jest publikowane w niniejszym protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy (załącznik 2 do protokołu z dnia 12.9.2016 r.).

°
° ° °

Przewodniczący ogłosił też, że wpłynęło do niego oświadczenie pisemne dotyczące anulowania oświadczeń pisemnych, stwierdził jednak, że nie jest ono zgodne z Regulaminem.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności