Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 12 septembrie 2016 - Strasbourg

10. Declarații scrise (articolul 136 din Regulamentul de procedură)

Președintele a informat Parlamentul că următoarele declarații scrise au fost semnate de majoritatea membrilor care compun Parlamentul:

Declarația scrisă nr. 0026/2016 referitoare la la fibroza pulmonară idiopatică depusă de următorii deputați: Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto

În conformitate cu articolul 136 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, prezenta declarație scrisă este publicată în procesul verbal, însoțită de numele semnatarilor (anexa 1 la PV din 12.9.2016).

°
° ° °

Declarația scrisă nr. 0048/2016 referitoare la stoparea recoltării sistematice de organe de la prizonieri ai conștiinței în China depusă de următorii deputați: Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda

În conformitate cu articolul 136 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, prezenta declarație scrisă este publicată în procesul verbal, însoțită de numele semnatarilor (anexa 2 la PV din 12.9.2016).

°
° ° °

Președintele a anunțat, în plus, că a primit o declarație scrisă referitoare la eliminarea declarațiilor scrise, dar a constatat că aceasta nu este în conformitate cu Regulamentul de procedură.

Notă juridică - Politica de confidențialitate