Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 12. rujna 2016. - Strasbourg

11. Ispravci (članak 231. Poslovnika)

Nadležni odbori dostavili su sljedeće ispravke tekstova koje je Europski parlament usvojio:

—   Ispravak P8_TA-PROV(2016)0305(COR01) stajališta Europskog parlamenta usvojenog u prvom čitanju 6. srpnja 2016. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2016 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj graničnoj i obalnoj straži, o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2007/2004, Uredbe (EZ) br. 863/2007 i Odluke Vijeća2005/267/EZ te o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 P8_TA-PROV(2016)0305 (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)) – Odbor LIBE;

—   Ispravak P8_TA-PROV(2016)0306(COR01) stajališta Europskog parlamenta usvojenog u prvom čitanju 6. srpnja 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1406/2002 o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost P8_TA-PROV(2016)0306 (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) – Odbor TRAN;

—   Ispravak P8_TA-PROV(2016)0307(COR01) stajališta Europskog parlamenta usvojenog u prvom čitanju 6. srpnja 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 768/2005 o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice P8_TA-PROV(2016)0307 (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)) – Odbor PECH;

—   Ispravak P8_TA-PROV(2016)0296(COR01) stajališta Europskog parlamenta usvojenog u prvom čitanju 5. srpnja 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima koji se odnose na ograničenja emisija plinovitih i krutih onečišćujućih tvari i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve, o izmjeni uredbi (EU) br. 1024/2012 i (EU) br. 167/2013 te o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 97/68/EZ P8_TA-PROV(2016)0296 (COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) – Odbor ENVI.

—   Ispravak P8_TA(2015)0439(COR01) Uredbe (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice i Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95, o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (SL L 341 od 24.12.2015, str. 21) (stajalište Parlamenta usvojeno u drugom čitanju 15. prosinca 2015. radi donošenja gore navedene uredbe (P8_TA(2015)0439) (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)) Odbor JURI.

Ispravci su dostupni na internetskoj stranici Europarl.

U skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika ti se ispravci smatraju prihvaćenima ako u roku od 24 sata klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika ne zatraže glasovanje o ispravcima.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti