Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 12 septembrie 2016 - Strasbourg

12. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri, 14 septembrie 2016, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (00029/2016/LEX - C8-0368/2016 - 2015/0310(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 768/2005 al Consiliului de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului (00032/2016/LEX - C8-0363/2016 – 2015/0308(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă (00031/2016/LEX - C8-0362/2016 – 2015/0313(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE (00021/2016/LEX - C8-0359/2016 - 2014/0268(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CE (00037/2016/LEX - C8-0357/2016 - 2013/0302(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009 al Consiliului (00014/2016/LEX - C8-0354/2016 - 2015/0096(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe în ceea ce privește atribuirea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri (00036/2016/LEX - C8-0350/2016 - 2013/0279(COD)).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate