Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 12. září 2016 - Štrasburk

13. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   (O-000087/2016), kterou pokládá Thomas Händel za výbor EMPL Komisi: Systémy minimálního příjmu v Evropské unii (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016);

—   (O-000088/2016), kterou pokládají Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor a Marco Affronte za výbor ENVI Radě: Klíčové cíle 17. konference smluvních stran úmluvy CITES v jihoafrickém Johannesburgu (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016);

—   (O-000089/2016), kterou pokládají Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor a Marco Affronte za výbor ENVI Komisi: Klíčové cíle 17. konference smluvních stran úmluvy CITES v jihoafrickém Johannesburgu (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016);

—   (O-000108/2016), kterou pokládají Bernd Lange a Alexander Graf Lambsdorff za výbor INTA Komisi: Parlamentní dohled nad dohodou o hospodářském partnerství mezi státy Jihoafrického společenství pro rozvoj a EU a související dohled občanské společnosti (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016);

—   (O-000102/2016), kterou pokládá Silvia Costa za výbor CULT Komisi: Manipulace s výsledky zápasů (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016).

Právní upozornění - Ochrana soukromí