Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 12. rujna 2016. - Strasbourg

13. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

—   (O-000087/2016) koje je postavio Thomas Händel, u ime Odbora EMPL, Komisiji: Sustavi minimalnog dohotka u Europskoj uniji (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016);

—   (O-000088/2016) koje su postavili Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor i Marco Affronte, u ime Odbora ENVI, Vijeću: Ključni ciljevi za 17. sastanak konferencije ugovornih stranaka CITES-a u Johannesburgu (Južna Afrika) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016);

—   (O-000089/2016) koje su postavili Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor i Marco Affronte, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Ključni ciljevi za 17. sastanak konferencije ugovornih stranaka CITES-a u Johannesburgu (Južna Afrika) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016);

—   (O-000108/2016) koje su postavili Bernd Lange i Alexander Graf Lambsdorff, u ime Odbora INTA, Komisiji: Parlamentarni nadzor i praćenje civilnog društva u okviru Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između članica Južnoafričke razvojne zajednice i EU-a (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016);

—   (O-000102/2016) koje je postavila Silvia Costa, u ime Odbora CULT, Komisiji: Namještanje utakmica (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti