Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2016 m. rugsėjo 12 d. - Strasbūras

13. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

—   (O-000087/2016) kurį pateikė Thomas Händel EMPL komiteto vardu Komisijai: Minimalių pajamų sistemos Europos Sąjungoje (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016);

—   (O-000088/2016) kurį pateikė Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor ir Marco Affronte ENVI komiteto vardu Tarybai: Johanesburge (Pietų Afrika) vyksiančiam CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016);

—   (O-000089/2016) kurį pateikė Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor ir Marco Affronte ENVI komiteto vardu Komisijai: Johanesburge (Pietų Afrika) vyksiančiam CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016);

—   (O-000108/2016) kurį pateikė Bernd Lange ir Alexander Graf Lambsdorff INTA komiteto vardu Komisijai: Pietų Afrikos vystymosi bendrijos (PAVB) ir Europos Sąjungos (ES) ekonominės partnerystės susitarimo (EPS) parlamentinė priežiūrą ir pilietinės visuomenės vykdoma šio susitarimo stebėsena (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016);

—   (O-000102/2016) kurį pateikė Silvia Costa CULT komiteto vardu Komisijai: Susitarimai dėl varžybų baigties (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016).

Teisinė informacija - Privatumo politika