Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 12 september 2016 - Straatsburg

13. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

—   (O-000087/2016) van Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Minimuminkomensregelingen in de Europese Unie (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016);

—   (O-000088/2016) van Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor en Marco Affronte, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Centrale doelstellingen van CoP17 van de CITES-partijen in Johannesburg (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016);

—   (O-000089/2016) van Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor en Marco Affronte, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Centrale doelstellingen van CoP17 van de CITES-partijen in Johannesburg (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016);

—   (O-000108/2016) van Bernd Lange en Alexander Graf Lambsdorff, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Toezicht van parlementen en het maatschappelijk middenveld op de EPO tussen de SADC en de EU (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016).

—   (O-000102/2016) van Silvia Costa, namens de Commissie CULT, aan de Commissie: Wedstrijdvervalsing (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016).

Juridische mededeling - Privacybeleid