Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 12 września 2016 r. - Strasburg

13. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

—   (O-000087/2016), które skierował Thomas Händel, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Systemy dochodu minimalnego w Unii Europejskiej (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016);

—   (O-000088/2016), które skierowali Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor i Marco Affronte, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Główne cele na 17. konferencję stron CITES w Johannesburgu (RPA) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016);

—   (O-000089/2016), które skierowali Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor i Marco Affronte, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Główne cele na 17. konferencję stron CITES w Johannesburgu (RPA) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016);

—   (O-000108/2016), które skierowali Bernd Lange i Alexander Graf Lambsdorff, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Nadzór parlamentarny nad umową o partnerstwie gospodarczym między Południowoafrykańską Wspólnotą Rozwoju a Unią Europejską i mechanizm monitorowania tej umowy przez społeczeństwo obywatelskie (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016);

—   (O-000102/2016), które skierowała Silvia Costa, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Ustawianie wyników rozgrywek sportowych (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności