Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 12 septembrie 2016 - Strasbourg

13. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   (O-000087/2016) adresată de Thomas Händel, în numele Comisiei EMPL, Comisiei: Sistemele de venit minim în Uniunea Europeană (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016);

—   (O-000088/2016) adresată de Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor și Marco Affronte, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Obiective-cheie pentru reuniunea CITES CoP17 din Johannesburg (Africa de Sud) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016);

—   (O-000089/2016) adresată de Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor și Marco Affronte, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Obiective-cheie pentru reuniunea CITES CoP17 din Johannesburg (Africa de Sud) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016);

—   (O-000108/2016) adresată de Bernd Lange și Alexander Graf Lambsdorff, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Controlul parlamentar și monitorizarea de către societatea civilă a APE SADC-UE (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016);

—   (O-000102/2016) adresată de Silvia Costa, în numele Comisiei CULT, Comisiei: Aranjarea meciurilor (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate