Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 12. septembra 2016 - Štrasburg

13. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000087/2016), ktorú položil Thomas Händel, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Systémy minimálneho príjmu v Európskej únii (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016);

—   (O-000088/2016), ktorú položili Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor a Marco Affronte, v mene výboru ENVI, pre Radu: Kľúčové ciele pre 17. zasadnutie konferencie zmluvných strán (COP 17) k dohovoru CITES v Johannesburgu (Juhoafrická republika) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016);

—   (O-000089/2016), ktorú položili Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor a Marco Affronte, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Kľúčové ciele pre 17. zasadnutie konferencie zmluvných strán (COP 17) k dohovoru CITES v Johannesburgu (Juhoafrická republika) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016);

—   (O-000108/2016), ktorú položili Bernd Lange a Alexander Graf Lambsdorff, v mene výboru INTA, pre Komisiu: Parlamentná kontrola a monitorovanie Dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a štátmi SADC zo strany občianskej spoločnosti (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016);

—   (O-000102/2016), ktorú položila Silvia Costa, v mene výboru CULT, pre Komisiu: Ovplyvňovanie výsledkov zápasov (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia