Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 12 септември 2016 г. - Страсбург

14. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверени копия на следните документи:

—   Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Княжество Монако относно предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета;

—   Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Източна република Уругвай в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз;

—   Споразумение между Европейския съюз и Република Кирибати за премахване на визите за краткосрочно пребиваване;

—   Споразумение между Европейския съюз и Тувалу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване;

—   Споразумение между Европейския съюз и Република Маршалови острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване;

—   Споразумение за икономическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и държавите по СИП ЮАОР, от друга страна.

Правна информация - Политика за поверителност