Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 12. září 2016 - Štrasburk

14. Texty dohod dodané Radou

Rada poskytla ověřené kopie níže uvedených dokumentů.

—   pozměňovací protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES;

—   Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Uruguayskou východní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii;

—   Dohoda mezi Evropskou unií a Republikou Kiribati o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty;

—   Dohoda mezi Evropskou unií a Tuvalu o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty;

—   Dohoda mezi Evropskou unií a republikou Marshallovy ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty;

—   Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé.

Právní upozornění - Ochrana soukromí