Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 12. september 2016 - Strasbourg

14. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

—   ændringsprotokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Monaco om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF;

—   aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Østlige Republik Uruguay i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til dens tiltrædelse af Den Europæiske Union;

—   aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Kiribati om visumfritagelse for kortvarige ophold;

—   aftale mellem Den Europæiske Union og Tuvalu om visumfritagelse for kortvarige ophold;

—   aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Marshalløerne om visumfritagelse for kortvarige ophold,

—   økonomisk partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-landende på den anden side.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik