Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 12 september 2016 - Straatsburg

15. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van maart, april I, april II , mei I en mei II 2016 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staan op Europarl.

Juridische mededeling - Privacybeleid