Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 12. září 2016 - Štrasburk

17. Plán práce
CRE

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního zářijového plenárního zasedání 2016 (PE 587.335/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Pondělí, úterý

beze změny

Středa

Žádost skupiny ECR, aby byla jako první bod odpoledního pořadu jednání zařazena rozprava o prohlášeních Rady a Komise o přípravě jednání v návaznosti na aktivaci článku 50 Smlouvy o Evropské unii členským státem. Na závěr rozpravy by byl předložen návrh usnesení.

Vystoupili: Sander Loones za skupinu ECR s odůvodněním žádosti, Paul Nuttall ve prospěch žádosti a Esteban González Pons proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (49 pro, 245 proti, 38 zdržení se).

Žádost skupiny S&D, aby byla jako první bod odpoledního pořadu jednání zařazena rozprava o prohlášeních Rady a Komise o potřebě evropské politiky reindustrializace v souvislosti s nedávnými případy Caterpillar a Alstom. Na závěr rozpravy by byl předložen návrh usnesení, o kterém by se hlasovalo na prvním říjnovém dílčím zasedání. Denní zasedání by proto trvalo až do 24:00.

°
° ° °

Vystoupil Notis Marias, aby oznámil, že jeho hlasovací zařízení při předchozím hlasování nefungovalo a že chtěl hlasovat ve prospěch žádosti.

°
° ° °

Vystoupili: Gianni Pittella za skupinu S&D s odůvodněním žádosti, Bart Staes ve prospěch žádosti a David Casa proti žádosti.

Vystoupil Manfred Weber za skupinu PPE, který uvedl, že jeho skupina žádá, aby se hlasovalo odděleně o žádosti o konání rozpravy a o žádosti o předložení návrhu usnesení.

Parlament schválil žádost skupiny S&D EH (222 pro, 99 proti, 12 zdržení se).

Předseda uvedl, že Rada oznámila, že nemůže zaručit svou účast na středečních odpoledních rozpravách. Vyzval Radu, aby se snažila najít způsob, jak se rozprav zúčastnit.

Čtvrtek

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byla rozprava o systémech minimálního příjmu v EU (bod 89 PDOJ) přesunuta z odpoledna na dopoledne a aby byla zařazena jako první bod dopoledního pořadu jednání, přičemž denní zasedání by bylo zahájeno v 8:00.

Vystoupili: Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti, Neoklis Sylikiotis ve prospěch žádosti a David Casa proti žádosti.

Parlament žádost schválil EH (155 pro, 134 proti, 39 zdržení se).

Na odpolední pořad jednání byla zařazena rozprava o otázce k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000102/2016, kterou položil výbor CULT.

Plán práce byl tímto schválen.

°
° ° °

Vystoupil Franz Obermayr při příležitosti 333. výročí porážky Osmanů u Vídně.

Právní upozornění - Ochrana soukromí