Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 12. september 2016 - Strasbourg

17. Arbejdsplan
CRE

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden september 2016 (PE 587.335/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Mandag, tirsdag

Ingen ændringer.

Onsdag

ECR-Gruppen havde anmodet om, at der som første punkt på eftermiddagens dagsorden blev opført en forhandling om Rådets og Kommissionens erklæringer om "Forberedelse af forhandlingerne efter at en medlemsstat har påberåbt sig artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union", der skulle afsluttes med indgivelse af beslutningsforslag,

Sander Loones tog ordet for ECR-Gruppen og begrundede anmodningen, Paul Nuttall for anmodningen og Esteban González Pons imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (49 for, 245 imod, 38 hverken/eller).

S&D-Gruppen havde anmodet om, at der som første punkt på eftermiddagens dagsorden blev opført en forhandling om Rådets og Kommissionens erklæringer om "Behovet for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom", der skulle afsluttes med indgivelse af beslutningsforslag og sættes under afstemning under mødeperioden oktober I. Som følge heraf ville mødet blive forlænget indtil kl. 24.

°
° ° °

Notis Marias tog ordet for at meddele, at hans stemmeanlæg ikke havde virket under den foregående afstemning, og at han havde villet stemme for.

°
° ° °

Gianni Pittella tog ordet for S&D-Gruppen og begrundede anmodningen, Bart Staes for anmodningen og David Casa imod anmodningen.

Manfred Weber tog ordet for PPE-Gruppen og anførte, at hans gruppe anmodede om, at anmodningen om forhandling på den ene side og anmodningen om indgivelse af beslutningsforslag på den anden side ville blive sat særskilt under afstemning.

Parlamentet godkendte anmodningen fra S&D ved VE (222 for, 99 imod, 12 hverken/eller).

Formanden meddelte, at Rådet havde bekendtgjort, at det ikke kunne garantere sin tilstedeværelse under forhandlingerne onsdag eftermiddag, og opfordrede Rådet til at finde en mulighed for at være til stede.

Torsdag

GUE/NGL-Gruppen havde anmodet om at fremrykke forhandlingen om minimumsindkomstordningerne i EU (punkt 89 i PDOJ) fra om eftermiddagen til om morgenen og om, at den blev opført som dagens første forhandling. Mødet ville således skulle begynde kl. 8.

Paloma López Bermejo tog ordet for GUE/NGL-Gruppen og begrundede anmodningen, Neoklis Sylikiotis for anmodningen og David Casa imod anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (155 for, 134 imod, 39 hverken/eller).

En forhandling om forespørgslen til mundtlig besvarelse O-000102/2016 fra CULT blev opført på eftermiddagens dagsorden.

Arbejdsplanen fastsattes således.

Indlæg af Franz Obermayr i anledning af 333-året for ottomanernes nederlag ved Wien.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik