Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

17. Διάταξη των εργασιών
CRE

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Σεπτεμβρίου 2016 (PE 587.335/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Δευτέρα, Τρίτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τετάρτη

Αίτημα της Ομάδας ECR για την εγγραφή ως πρώτου σημείου στη συνεδρίαση του απογεύματος της συζήτησης επί των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής με τίτλο "Η προετοιμασία των διαπραγματεύσεων μετά την επίκληση του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση από κράτος μέλος", που περατώνεται με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Sander Loones, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Paul Nuttall, υπέρ του αιτήματος, και Esteban González Pons, κατά του αιτήματος.

Με ΟΚ (49 υπέρ, 245 κατά, 38 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας S&D για την εγγραφή ως πρώτου σημείου στη συνεδρίαση του απογεύματος της συζήτησης επί των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής με τίτλο "Ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom", που περατώνεται με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία κατά την περίοδο συνόδου του Οκτωβρίου Ι. Κατά συνέπεια, η συνεδρίαση θα παραταθεί έως τα μεσάνυκτα.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Νότης Μαριάς για να επισημάνει ότι η ηλεκτρονική συσκευή ψηφοφορίας στο έδρανό του δεν λειτπούργησε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ψηφοφορίας και ότι θα ήθελε να είχε ψηφίσει «υπέρ».

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Bart Staes, υπέρ του αιτήματος, και David Casa, κατά του αιτήματος.

Παρεμβαίνει ο Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος αναφέρει ότι η Ομάδα του ζητεί να τεθούν χωριστά σε ψηφοφορία το αίτημα για συζήτηση, αφενός, και το αίτημα για κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, αφετέρου.

Με ΗΨ (222 υπέρ, 99 κατά, 12 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα της Ομάδας S&D.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι το Συμβούλιο γνωστοποίησε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την παρουσία του στις συζητήσεις του απογεύματος της Τετάρτης και καλεί το Συμβούλιο να βρει τρόπο να είναι παρόν στις συζητήσεις αυτές.

Πέμπτη

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL για να μετατοπιστεί η συζήτηση σχετικά με τα Καθεστώτα ελάχιστου εισοδήματος στην ΕΕ (σημείο 89 του PDOJ) από το απόγευμα στο πρωί, και να εγγραφεί ως πρώτο σημείο στις συζητήσεις της ημέρας με αρχή των συζητήσεων στις 8.00.

Παρεμβαίνουν οι Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, Νεοκλής Συλικιώτης, υπέρ του αιτήματος, και David Casa, κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (155 υπέρ, 134 κατά, 39 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Στην ημερήσια διάταξη του απογεύματος εγγράφεται συζήτηση επί της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης O-000102/2016 της επιτροπής CULT.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Παρεμβαίνει ο Franz Obermayr επ' ευκαιρία της 333ης επετείου της ήττας των οθωμανικών στρατευμάτων στη Βιέννη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου