Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 12. september 2016 - Strasbourg

17. Tööplaan
CRE

Jagati välja 2016. aasta septembri täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 587.335/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

Esmaspäev, teisipäev

Muudatusteta.

Kolmapäev

Fraktsiooni ECR taotlus lisada pärastlõunasesse päevakorda esimese punktina arutelu nõukogu ja komisjoni avalduse „Läbirääkimiste ettevalmistamine, kui liikmesriik on algatanud menetluse Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohaselt“ üle koos arutelu lõpus esitatavate resolutsiooni ettepanekutega.

Sõna võtsid Sander Loones fraktsiooni ECR nimel taotluse põhjendamiseks, Paul Nuttall selle toetamiseks ja Esteban González Pons taotluse vastu.

Parlament lükkas nimelisel hääletusel (49 poolt, 245 vastu, 38 erapooletud) taotluse tagasi.

Fraktsiooni S&D taotlus lisada pärastlõunasesse päevakorda esimese punktina arutelu nõukogu ja komisjoni avalduse „Vajadus Euroopa taasindustrialiseerimise poliitika järele hiljutiste Caterpillari ja Alstomi juhtumite valguses“ üle koos arutelu lõpus esitatavate resolutsiooni ettepanekutega, mis pannakse hääletusele 1. oktoobri istungil. Sellega pikeneks istung keskööni.

°
° ° °

Sõna võttis Notis Marias, et öelda, et tema hääletusseade ei töötanud eelnenud hääletuse ajal ja et ta oleks soovinud anda poolthääle.

°
° ° °

Sõna võtsid Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, kes põhjendas taotlust, Bart Staes, kes toetas seda, ja David Casa, kes oli taotluse vastu.

Sõna võttis Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, kes ütles, et tema fraktsioon taotleb eraldi hääletust ühelt poolt arutelu korraldamise ja teiselt poolt resolutsiooni ettepanekute esitamise üle.

Parlament kiitis S&D taotluse nimelisel hääletusel (222 poolt, 99 vastu, 12 erapooletud) heaks.

Parlamendi president andis teada, et nõukogu teatas, et ei saa tagada oma kohalolekut kolmapäeva pärastlõunal toimuvatel aruteludel, ja palus nõukogul leida võimalus kohale tulla.

Neljapäev

Fraktsiooni GUE/NGL taotlus viia „Miinimumsissetuleku tagamise kavad ELis“ arutelu (PDOJ punkt 89) üle pärastlõunalt hommikule ja kanda see päevakorda päeva esimese aruteluna, mistõttu istung algaks kell 8.00.

Sõna võtsid Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust, Neoklis Sylikiotis, kes seda toetas, ja David Casa, kes oli taotluse vastu.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (155 poolt, 134 vastu, erapooletuid 39).

Pärastlõunase istungi päevakorda lisati CULT-komisjoni taotlus arutelu korraldamiseks suuliselt vastatava küsimuse O-000102/2016 üle.

Tööplaan kinnitati.

°
° ° °

Sõna võttis Franz Obermayr Ottomani armee Viini all kantud kaotuse 333. aastapäeva puhul.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika