Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 12. syyskuuta 2016 - Strasbourg

17. Käsittelyjärjestys
CRE

Syyskuun 2016 (PE 587.335/PDOJ) istuntojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

Maanantai ja tiistai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Keskiviikko

—    ECR-ryhmä on pyytänyt, että iltapäivän esityslistalle otetaan ensimmäiseksi kohdaksi keskustelu neuvoston ja komission julkilausumista aiheesta "Neuvottelujen valmistelut sen jälkeen kun jäsenvaltio on toiminut Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla" ja että sen päätteeksi jätetään päätöslauselmaesityksiä.

   Puheenvuorot: ECR-ryhmän puolesta Sander Loones, joka perusteli pyynnön, Paul Nuttall, joka kannatti pyyntöä, ja Esteban González Pons, joka vastusti pyyntöä.

   Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (49 puolesta, 245 vastaan, 38 tyhjää).

—    S&D-ryhmä on pyytänyt, että iltapäivän esityslistalle otetaan ensimmäiseksi kohdaksi keskustelu neuvoston ja komission julkilausumista aiheesta "Viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan" ja että sen päätteeksi jätetään päätöslauselmaesityksiä, joista äänestetään lokakuun I istuntojaksolla. Tämän johdosta istuntoa olisi jatkettava klo 24:ään.

°
° ° °

Notis Marias käytti puheenvuoron ja ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut edellisessä äänestyksessä ja että hän olisi halunnut äänestää puolesta.

°
° ° °

Puheenvuorot: S&D-ryhmän puolesta Gianni Pittella, joka perusteli pyynnön, Bart Staes, joka kannatti pyyntöä, ja David Casa, joka vastusti pyyntöä.

Manfred Weber käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta ja totesi ryhmänsä toivovan, että keskustelua koskevasta pyynnöstä ja päätöslauselmaesityksiä koskevasta pyynnöstä toimitetaan erilliset äänestykset.

Parlamentti hyväksyi S&D-ryhmän pyynnön KÄ:ssä (222 puolesta, 99 vastaan, 12 tyhjää).

Puhemies totesi neuvoston ilmoittaneen, että se ei voinut taata läsnäoloaan keskiviikkoiltapäivän keskusteluissa, ja pyysi neuvostoa pyrkimään olemaan läsnä.

Torstai

GUE/NGL-ryhmä on pyytänyt, että keskustelu vähimmäistulojärjestelmistä EU:ssa (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 89) siirretään iltapäivästä aamuun päivän ensimmäiseksi keskusteluksi, jolloin istunto aloitettaisiin klo 8.

Puheenvuorot: GUE/NGL-ryhmän puolesta Paloma López Bermejo, joka perusteli pyynnön, Neoklis Sylikiotis, joka kannatti pyyntöä, ja David Casa, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (155 puolesta, 134 vastaan, 39 tyhjää).

Iltapäivän esityslistalle otetaan keskustelu CULT-valiokunnan suullisesti vastattavasta kysymyksestä O-000102/2016.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

°
° ° °

Franz Obermayr käytti puheenvuoron ottomaanien armeijan Wienissä kärsimän tappion 333. vuosipäivän johdosta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö