Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. szeptember 12., Hétfő - Strasbourg

17. Ügyrend
CRE

Kiosztották a 2016. szeptemberi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 587.335/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 152. cikke):

Hétfő, kedd

Nincs javasolt változtatás.

Szerda

Az ECR képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a délutáni ülés napirendjére első pontként vegyenek fel egy vitát a Tanács és a Bizottság nyilatkozatáról a „Tárgyalások előkészítése azt követően, hogy egy tagállam az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének alkalmazását kéri” témában, melyet állásfoglalási indítványok benyújtásával zárjanak.

Felszólal Sander Loones, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, Paul Nuttall, aki támogatja, és Esteban González Pons, aki ellenzi a kérést.

A Parlament név szerinti szavazással (49 mellette, 245 ellene, 38 tartózkodás) elutasítja a kérést.

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a délutáni ülés napirendjére első pontként vegyenek fel egy vitát a Tanács és a Bizottság nyilatkozatáról „Az európai újraiparosítási politika szükségessége a közelmúltbeli Caterpillar- és Alstom-ügy fényében” témában, melyet állásfoglalási indítványok benyújtásával zárjanak, melyekről az októberi I. ülésen szavazzanak. Ennek következtében az ülésnapot 24.00-ig meg kell hosszabbítani.

°
° ° °

Felszólal Notis Marias, aki bejelenti, hogy az előző szavazás alkalmával szavazókészüléke nem működött, és „mellette” szavazatot szeretett volna leadni.

°
° ° °

Felszólal Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, Bart Staes, aki támogatja, és David Casa, aki ellenzi a kérést.

Felszólal Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki bejelenti, hogy képviselőcsoportja azt kéri, hogy külön szavazzanak a vitára és külön az állásfoglalási indítványok benyújtására vonatkozó kérésről.

A Parlament név szerinti szavazással (222 mellette, 99 ellene, 12 tartózkodás) elfogadja az S&D kérését.

Az elnök bejelenti, hogy a Tanács értesítette róla, hogy nem áll módjában garantálni jelenlétét a szerda délutáni vitákban. Az elnök felkéri a Tanácsot, hogy találja meg a módját a jelenlétnek.

Csütörtök

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy az uniós minimumjövedelem-rendszerekről szóló vitát (a végleges napirendtervezet 89. pontja) a napirendben délutánról helyezzék délelőttre, az ülésnap első vitájaként, az ülésnap pedig kezdődjön 8.00-kor.

Felszólal Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, Neoklis Sylikiotis, aki támogatja, és David Casa, aki ellenzi a kérést.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (155 mellette, 134 ellene, 39 tartózkodás).

A délutáni napirendre felveszik a CULT bizottság O-000102/2016. számú szóbeli választ igénylő kérdését.

Az ügyrendet megállapítják.

°
° ° °

Felszólal: Franz Obermayr az oszmán hadsereg bécsi vereségének 333. évfordulójáról.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat