Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2016 m. rugsėjo 12 d. - Strasbūras

17. Darbų programa
CRE

Buvo išdalytas galutinis 2016 septembre plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 587.335/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

Pirmadienis, antradienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Trečiadienis

—    ECR frakcija pateikė prašymą kaip pirmąjį popietinių diskusijų punktą įrašyti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų dėl pasirengimo deryboms po to, kai valstybė narė pasinaudoja Europos Sąjungos Sutarties 50 straipsniu, po kurių būtų pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos.

   Kalbėjo Sander Loones ECR frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, Paul Nuttall, jis prašymą parėmė, ir Esteban González Pons, jis prašymui prieštaravo.

   Parlamentas po vardinio balsavimo (49 už, 245 prieš, 38 susilaikė) prašymą atmetė.

—   S&D frakcija pateikė prašymą kaip pirmąjį popietinių diskusijų punktą įrašyti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų dėl Europos reindustrializacijos politikos poreikio atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus, po kurių būtų pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos, dėl kurios būtų balsuojama per spalio I sesiją. Atitinkamai posėdis būtų pratęstas iki 24.00 val.

°
° ° °

Kalbėjo Notis Marias, jis pranešė, kad per ankstesnį balsavimą neveikė jo balsavimo pultelis ir kad jis norėjo balsuoti „už“.

°
° ° °

Kalbėjo Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, Bart Staes, jis prašymą parėmė, ir David Casa, jis prašymui prieštaravo.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, jis nurodė, ka jo frakcija prašo, kad būtų balsuojama atskirai dėl prašymo surengti diskusijas ir dėl prašymo pateikti pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (222 , 99 prieš, 12 susilaikė), patenkino S&D frakcijos prašymą.

Pirmininkas pranešė, kad Taryba nurodė, kad ji negali garantuoti savo dalyvavimo trečiadienio popietės diskusijose, ir paragino Tarybą rasti galimybių dalyvauti.

Ketvirtadienis

GUE/NGL rakcija pateikė prašymą diskusijas dėl minimalių pajamų sistemų ES (galutinio darbotvarkės projekto 89 punktas) perkelti iš popietės ir jas įrašyti kaip pirmąsias dienos diskusijas, o posėdį pradėti 8.00 val.

Kalbėjo Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, Neoklis Sylikiotis, jis prašymą parėmė, ir David Casa, jis prašymui prieštaravo.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (155 balsavo už, 134 – prieš, 39 susilaikė) patenkino prašymą.

Diskusijos dėl klausimo, į kurį atsakoma žodžiu O-000102/2016, kurį pateikė CULT komitetas, įrašytos į popietinę darborvarkę.

L'ordre des travaux est ainsi fixé.

°
° ° °

Kalbėjo Franz Obermayr, jis paminėjo 333-čiąsias Osmanų armijos pralaimėjimo Vienoje metines.

Teisinė informacija - Privatumo politika