Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2016. gada 12. septembris - Strasbūra

17. Darba kārtība
CRE

Bija izdalīts 2016. gada septembra sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 587.335/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 152. pants).

Pirmdiena, otrdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

Trešdiena

ECR grupas pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā kā pirmo punktu iekļaut debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem “Gatavošanās sarunām pēc tam, kad dalībvalsts ir paudusi vēlēšanos piemērot Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu”, debates noslēdzot ar rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanu.

Uzstājās Sander Loones ECR grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu, Paul Nuttall, atbalstot priekšlikumu, un Esteban González Pons, iebilstot pret priekšlikumu.

Balsojot pēc saraksta (49 par, 245 pret, 38 atturas), Parlaments noraidīja priekšlikumu.

— S&D grupas pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā kā pirmo punktu iekļaut debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem “Nepieciešamība pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu “Caterpillar” un “Alstom” lietas”, debates noslēdzot ar rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanu, par kuriem tiktu balsots oktobra I sesijā. Līdz ar to sēde tiktu pagarināta līdz plkst. 24.00.

°
° ° °

Uzstājās Notis Marias, lai paziņotu, ka iepriekšējā balsojumā nedarbojās viņa balsošanas iekārta un ka viņš būtu vēlējies balsot par.

°
° ° °

Uzstājās Gianni Pittella S&D grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu, Bart Staes, atbalstot priekšlikumu, un David Casa, iebilstot pret priekšlikumu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, kurš norādīja, ka viņa pārstāvētā grupa pieprasa, lai notiktu atsevišķa balsošana par pieprasījumu rīkot debates, no vienas puses, un par pieprasījumu iesniegt rezolūciju priekšlikumus, no otras puses.

Balsojot elektroniski (222 par, 99 pret, 12 atturas), Parlaments pieņēma S&D pieprasījumu.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka Padome ir darījusi zināmu, ka nevar garantēt sava pārstāvja klātbūtni trešdienas pēcpusdienā notiekošajās debatēs, un aicināja Padomi rast iespēju tajās piedalīties.

Ceturtdiena

GUE/NGL pieprasījums pārcelt debates par tematu “Minimālo ienākumu shēmas Eiropas Savienībā“ (PDOJ 89. punkts) no pēcpusdienas uz rīta cēlienu un tās iekļaut kā pirmās debates attiecīgajā dienā, sēdi sākot plkst. 8.00.

Uzstājās Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, kura pamatoja pieprasījumu, Neoklis Sylikiotis, atbalstot priekšlikumu, un David Casa, iebilstot pret priekšlikumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (155 par, 134 pret, 39 atturas).

Pēcpusdienas darba kārtībā ir iekļautas debates par CULT komitejas jautājumu, uz kuru jāatbilst mutiski (O-000102/2016).

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

Uzstājās Franz Obermayr saistībā ar 333. gadadienu Osmaņu armijas sakaušanai Vīnē.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika