Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 12 septembrie 2016 - Strasbourg

17. Ordinea lucrărilor
CRE

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din septembrie 2016 (PE 587.335/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

Luni, marți

Nu s-a propus nicio modificare.

Miercuri

—    Cererea Grupului ECR de înscriere ca prim punct pentru după-amiază a unei dezbateri privind declarațiile Consiliului și Comisiei referitoare la „Pregătirea negocierilor după ce articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană a fost invocat de un stat membru”, care să se încheie cu depunerea de propuneri de rezoluție.

   Au intervenit Sander Loones, în numele Grupului ECR, care a motivat cererea, Paul Nuttall, în favoarea cererii, și Esteban González Pons, împotriva cererii.

   Cu AN (49 pentru, 245 împotrivă, 38 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

—    Cererea Grupului S&D de înscriere ca prim punct pentru după-amiază a unei dezbateri privind declarațiile Consiliului și Comisiei referitoare la „Necesitatea unei reindustrializări a Europei în lumina recentelor afaceri Caterpillar și Alstom”, care să se încheie cu depunerea de propuneri de rezoluție care să fie supuse votului în perioada de sesiune octombrie I. Prin urmare, ședința s-ar prelungi până la ora 24.00.

°
° ° °

A intervenit Notis Marias pentru a semnala că terminalul său de vot nu a funcționat la votarea precedentă și că ar fi dorit să voteze „pentru”.

°
° ° °

Au intervenit Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea, Bart Staes, în favoarea cererii, și David Casa, împotriva cererii.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, care a menționat că grupul său solicită ca cererea privind dezbaterea, pe de o parte, și cererea privind depunerea de propuneri de rezoluție, pe de altă parte, să fie supuse la vot în mod separat.

Cu VE (222 pentru, 99 împotrivă, 12 abțineri), Parlamentul a adoptat cererea S&D.

Președintele a anunțat că Consiliul a comunicat că nu poate garanta prezența sa la dezbaterile de miercuri după-amiază și a invitat Consiliul să găsească o soluție pentru a fi prezent.

Joi

Cererea Grupului GUE/NGL de a muta dimineața dezbaterea privind Sistemele de venit minim în UE (punctul 89 din PDOJ) de după-amiază și de a o înscrie ca primă dezbatere a zilei, ședința începând astfel la ora 8.00.

Au intervenit Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, Neoklis Sylikiotis, în favoarea cererii, și David Casa, împotriva cererii.

Cu VE (155 pentru, 134 împotrivă, 39 abținere), Parlamentul a aprobat cererea.

O dezbatere privind întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000102/2016, adresată de Comisia CULT, a fost înscrisă pe ordinea de zi pentru după-amiază.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

°
° ° °

A intervenit Franz Obermayr cu ocazia împlinirii a 333 de ani de la înfrângerea armatei otomane la Viena.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate