Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2322(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0214/2016

Arutelud :

PV 12/09/2016 - 18
CRE 12/09/2016 - 18

Hääletused :

PV 13/09/2016 - 4.14
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0333

Protokoll
Esmaspäev, 12. september 2016 - Strasbourg

18. Energiaturu uue korralduse suunas - ELi kütte- ja jahutusstrateegia (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport teema „Energiaturu uue korralduse suunas“ kohta [2015/2322(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Werner Langen (A8-0214/2016)

Raport ELi kütte- ja jahutusstrateegia kohta [2016/2058(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Adam Gierek (A8-0232/2016)

Werner Langen tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Adam Gierek tutvustas raportit.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Christofer Fjellner (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Algirdas Saudargas fraktsiooni PPE nimel, Flavio Zanonato fraktsiooni S&D nimel, Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Bendt Bendtsen, Dan Nica, Nikolay Barekov, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Jakop Dalunde, Julia Reid, Angelo Ciocca, Eleftherios Synadinos, Angelika Niebler, José Blanco López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angelika Mlinar, Marcus Pretzell, Theodor Dumitru Stolojan ja Csaba Molnár.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Sõna võtsid Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Marijana Petir, Theresa Griffin, Notis Marias, Lefteris Christoforou, Martina Werner, Luděk Niedermayer ja Franc Bogovič.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Georgios Epitideios, Jasenko Selimovic, Seán Kelly ja Jiří Maštálka.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Adam Gierek.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2016 protokollipunkt 4.14 ja 13.9.2016 protokollipunkt 4.15.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika