Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2322(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0214/2016

Keskustelut :

PV 12/09/2016 - 18
CRE 12/09/2016 - 18

Äänestykset :

PV 13/09/2016 - 4.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0333

Pöytäkirja
Maanantai 12. syyskuuta 2016 - Strasbourg

18. Kohti energiamarkkinoiden uutta rakennetta - Lämmitystä ja jäähdytystä koskeva EU:n strategia (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö aiheesta ”Kohti energiamarkkinoiden uutta rakennetta” [2015/2322(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Werner Langen (A8-0214/2016)

Mietintö lämmitystä ja jäähdytystä koskevasta EU:n strategiasta [2016/2058(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Adam Gierek (A8-0232/2016)

Werner Langen esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Adam Gierek esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Christofer Fjellner (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Algirdas Saudargas PPE-ryhmän puolesta, Flavio Zanonato S&D-ryhmän puolesta, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Bendt Bendtsen, Dan Nica, Nikolay Barekov, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Jakop Dalunde, Julia Reid, Angelo Ciocca, Eleftherios Synadinos, Angelika Niebler, José Blanco López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angelika Mlinar, Marcus Pretzell, Theodor Dumitru Stolojan ja Csaba Molnár.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Puheenvuorot: Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Marijana Petir, Theresa Griffin, Notis Marias, Lefteris Christoforou, Martina Werner, Luděk Niedermayer ja Franc Bogovič.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Georgios Epitideios, Jasenko Selimovic, Seán Kelly ja Jiří Maštálka.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Adam Gierek.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2016, kohta 4.14 ja istunnon pöytäkirja 13.9.2016, kohta 4.15.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö