Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2322(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0214/2016

Debatten :

PV 12/09/2016 - 18
CRE 12/09/2016 - 18

Stemmingen :

PV 13/09/2016 - 4.14
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0333

Notulen
Maandag 12 september 2016 - Straatsburg

18. Naar een nieuwe opzet van de energiemarkt - EU-strategie voor verwarming en koeling (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het onderwerp "Naar een nieuwe opzet van de energiemarkt" [2015/2322(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Werner Langen (A8-0214/2016)

Verslag over een EU-strategie betreffende verwarming en koeling [2016/2058(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Adam Gierek (A8-0232/2016)

Werner Langen leidt het verslag in.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Adam Gierek leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Christofer Fjellner (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Algirdas Saudargas, namens de PPE-Fractie, Flavio Zanonato, namens de S&D-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Bendt Bendtsen, Dan Nica, Nikolay Barekov, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Jakop Dalunde, Julia Reid, Angelo Ciocca, Eleftherios Synadinos, Angelika Niebler, José Blanco López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angelika Mlinar, Marcus Pretzell, Theodor Dumitru Stolojan en Csaba Molnár.

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Marijana Petir, Theresa Griffin, Notis Marias, Lefteris Christoforou, Martina Werner, Luděk Niedermayer en Franc Bogovič.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Georgios Epitideios, Jasenko Selimovic, Seán Kelly en Jiří Maštálka.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Adam Gierek.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.14 van de notulen van 13.9.2016 en punt 4.15 van de notulen van 13.9.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid