Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2322(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0214/2016

Dezbateri :

PV 12/09/2016 - 18
CRE 12/09/2016 - 18

Voturi :

PV 13/09/2016 - 4.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0333

Proces-verbal
Luni, 12 septembrie 2016 - Strasbourg

18. Către o nouă organizare a pieței energiei - Strategia UE pentru încălzire și răcire (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la tema „Către o nouă organizare a pieței energiei” [2015/2322(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Werner Langen (A8-0214/2016)

Raport referitor la o strategie a UE pentru încălzire și răcire [2016/2058(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Adam Gierek (A8-0232/2016)

Werner Langen și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Adam Gierek și-a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Christofer Fjellner (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Algirdas Saudargas, în numele Grupului PPE, Flavio Zanonato, în numele Grupului S&D, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Bendt Bendtsen, Dan Nica, Nikolay Barekov, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Jakop Dalunde, Julia Reid, Angelo Ciocca, Eleftherios Synadinos, Angelika Niebler, José Blanco López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angelika Mlinar, Marcus Pretzell, Theodor Dumitru Stolojan și Csaba Molnár.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Au intervenit: Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Marijana Petir, Theresa Griffin, Notis Marias, Lefteris Christoforou, Martina Werner, Luděk Niedermayer și Franc Bogovič.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Georgios Epitideios, Jasenko Selimovic, Seán Kelly și Jiří Maštálka.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Adam Gierek.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.14 al PV din 13.9.2016 și punctul 4.15 al PV din 13.9.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate