Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2322(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0214/2016

Rozpravy :

PV 12/09/2016 - 18
CRE 12/09/2016 - 18

Hlasovanie :

PV 13/09/2016 - 4.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0333

Zápisnica
Pondelok, 12. septembra 2016 - Štrasburg

18. Smerom k novej koncepcii trhu s energiou - Stratégia EÚ týkajúca sa vykurovania a chladenia (rozprava)
Doslovný zápis

Správa na tému Smerom k novej koncepcii trhu s energiou [2015/2322(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Werner Langen (A8-0214/2016)

Správa o stratégii EÚ týkajúcej sa vykurovania a chladenia [2016/2058(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Adam Gierek (A8-0232/2016)

Werner Langen uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Adam Gierek uviedol správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Christofer Fjellner (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Algirdas Saudargas v mene skupiny PPE, Flavio Zanonato v mene skupiny S&D, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Bendt Bendtsen, Dan Nica, Nikolay Barekov, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Jakop Dalunde, Julia Reid, Angelo Ciocca, Eleftherios Synadinos, Angelika Niebler, José Blanco López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angelika Mlinar, Marcus Pretzell, Theodor Dumitru Stolojan a Csaba Molnár.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Marijana Petir, Theresa Griffin, Notis Marias, Lefteris Christoforou, Martina Werner, Luděk Niedermayer a Franc Bogovič.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Georgios Epitideios, Jasenko Selimovic, Seán Kelly a Jiří Maštálka.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Adam Gierek.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.14 zápisnice zo dňa 13.9.2016 a bod 4.15 zápisnice zo dňa 13.9.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia