Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2278(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0159/2016

Forhandlinger :

PV 12/09/2016 - 19
CRE 12/09/2016 - 19

Afstemninger :

PV 13/09/2016 - 4.1
CRE 13/09/2016 - 4.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0320

Protokol
Mandag den 12. september 2016 - Strasbourg

19. Styrkelse af SMV'ers konkurrenceevne - Samhørighedspolitik og forsknings- og innovationsstrategier for intelligent specialisering (RIS3) - Europæisk territorialt samarbejde - bedste praksis og innovative foranstaltninger - EU-strategi for Alperegionen (forhandling)
CRE

Betænkning om gennemførelse af det tematiske mål "styrkelse af SMV’ers konkurrenceevne" (artikel 9, stk. 3) i forordningen om fælles bestemmelser [2015/2282(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

Betænkning om samhørighedspolitik og forsknings- og innovationsstrategier for intelligent specialisering (RIS3) [2015/2278(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

Betænkning om europæisk territorialt samarbejde - bedste praksis og innovative foranstaltninger [2015/2280(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

Betænkning om en EU-strategi for Alperegionen [2015/2324(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova og Mercedes Bresso forelagde betænkningerne.

Indlæg af Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Talere: Jérôme Lavrilleux (ordfører for udtalelse fra EMPL), Renata Briano (ordfører for udtalelse fra ENVI), Daniela Aiuto (ordfører for udtalelse fra TRAN), Ulrike Müller (ordfører for udtalelse fra AGRI), Krzysztof Hetman for PPE-Gruppen, Viorica Dăncilă for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Martina Michels for GUE/NGL-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, Julia Reid for EFDD-Gruppen, Olaf Stuger for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Claudia Schmidt, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Matthijs van Miltenburg, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Joachim Zeller, Derek Vaughan, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Dimitrios Papadimoulis, Mario Borghezio, Franc Bogovič, Monika Smolková, Franz Obermayr, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Julie Ward og Csaba Molnár.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrey Novakov, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Dominique Bilde og Eleftherios Synadinos.

Talere: Corina Crețu, Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova og Mercedes Bresso.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.16 i protokollen af 13.9.2016, punkt 4.1 i protokollen af 13.9.2016, punkt 4.2 i protokollen af 13.9.2016 og punkt 4.17 i protokollen af 13.9.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik