Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2278(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0159/2016

Arutelud :

PV 12/09/2016 - 19
CRE 12/09/2016 - 19

Hääletused :

PV 13/09/2016 - 4.1
CRE 13/09/2016 - 4.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0320

Protokoll
Esmaspäev, 12. september 2016 - Strasbourg

19. VKEde konkurentsivõime suurendamine - Ühtekuuluvuspoliitika ning aruka spetsialiseerumise teadus- ja innovatsioonistrateegiad (RIS3) - Euroopa territoriaalne koostöö – parimad tavad ja innovatiivsed meetmed - ELi Alpi piirkonna strateegia (arutelu)
CRE

Raport VKEde konkurentsivõime suurendamise valdkondliku eesmärgi (ühissätete määruse artikli 9 lõige 3) elluviimise kohta [2015/2282(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

Raport ühtekuuluvuspoliitika ning aruka spetsialiseerumise teadus- ja innovatsioonistrateegiate (RIS3) kohta [2015/2278(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

Raport Euroopa territoriaalse koostöö parimate tavade ja innovatiivsete meetmete kohta [2015/2280(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

Raport ELi Alpi piirkonna strateegia kohta [2015/2324(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova ja Mercedes Bresso tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis Corina Crețu (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jérôme Lavrilleux (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Renata Briano (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Daniela Aiuto (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Ulrike Müller (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Krzysztof Hetman fraktsiooni PPE nimel, Viorica Dăncilă fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Martina Michels fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Julia Reid fraktsiooni EFDD nimel, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Claudia Schmidt, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Matthijs van Miltenburg, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Joachim Zeller, Derek Vaughan, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Dimitrios Papadimoulis, Mario Borghezio, Franc Bogovič, Monika Smolková, Franz Obermayr, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Julie Ward ja Csaba Molnár.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrey Novakov, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Dominique Bilde ja Eleftherios Synadinos.

Sõna võtsid Corina Crețu, Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova ja Mercedes Bresso.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2016 protokollipunkt 4.1613.9.2016 protokollipunkt 4.113.9.2016 protokollipunkt 4.2 ja 13.9.2016 protokollipunkt 4.17.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika