Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2278(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0159/2016

Keskustelut :

PV 12/09/2016 - 19
CRE 12/09/2016 - 19

Äänestykset :

PV 13/09/2016 - 4.1
CRE 13/09/2016 - 4.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0320

Pöytäkirja
Maanantai 12. syyskuuta 2016 - Strasbourg

19. Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen - Koheesiopolitiikka ja älykkääseen erikoistumiseen tähtäävät tutkimus- ja innovointistrategiat (RIS3) - Euroopan alueellinen yhteistyö - parhaat käytänteet ja innovatiiviset toimet - Alppien aluetta koskeva EU:n strategia (keskustelu)
CRE

Mietintö temaattisen tavoitteen ”Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen” (yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 9 artiklan 3 kohta) täytäntöönpanosta [2015/2282(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

Mietintö koheesiopolitiikasta ja älykkääseen erikoistumiseen tähtäävistä tutkimus- ja innovointistrategioista (RIS3) [2015/2278(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

Mietintö Euroopan alueellisesta yhteistyöstä – parhaat käytänteet ja innovatiiviset toimet [2015/2280(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

Mietintö Alppien aluetta koskevasta EU:n strategiasta [2015/2324(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova ja Mercedes Bresso esittelivät mietinnöt.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jérôme Lavrilleux (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Renata Briano (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Daniela Aiuto (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ulrike Müller (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Krzysztof Hetman PPE-ryhmän puolesta, Viorica Dăncilă S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Martina Michels GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Julia Reid EFDD-ryhmän puolesta, Olaf Stuger ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Claudia Schmidt, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Matthijs van Miltenburg, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Joachim Zeller, Derek Vaughan, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Dimitrios Papadimoulis, Mario Borghezio, Franc Bogovič, Monika Smolková, Franz Obermayr, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Julie Ward ja Csaba Molnár.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrey Novakov, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Dominique Bilde ja Eleftherios Synadinos.

Puheenvuorot: Corina Crețu, Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova ja Mercedes Bresso.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2016, kohta 4.16, istunnon pöytäkirja 13.9.2016, kohta 4.1, istunnon pöytäkirja 13.9.2016, kohta 4.2 ja istunnon pöytäkirja 13.9.2016, kohta 4.17.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö