Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2278(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0159/2016

Debatten :

PV 12/09/2016 - 19
CRE 12/09/2016 - 19

Stemmingen :

PV 13/09/2016 - 4.1
CRE 13/09/2016 - 4.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0320

Notulen
Maandag 12 september 2016 - Straatsburg

19. Verbetering van het concurrentievermogen van kmo's - Cohesiebeleid en onderzoeks- en innovatiestrategieën voor slimme specialisatie (RIS3) - Europese territoriale samenwerking - beste praktijken en innoverende maatregelen - Een EU-strategie voor het Alpengebied (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de uitvoering van de thematische doelstelling "Vergroting van de concurrentiekracht van mkb-bedrijven" (artikel 9, punt 3, van de Verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen) [2015/2282(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

Verslag over cohesiebeleid en onderzoeks- en innovatiestrategieën voor slimme specialisatie (RIS3) [2015/2278(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

Verslag over Europese territoriale samenwerking - beste praktijken en innoverende maatregelen [2015/2280(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

Verslag over een EU-strategie voor het Alpengebied [2015/2324(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova en Mercedes Bresso leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jérôme Lavrilleux (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Renata Briano (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Daniela Aiuto (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Ulrike Müller (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Krzysztof Hetman, namens de PPE-Fractie, Viorica Dăncilă, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Martina Michels, namens de GUE/NGL-Fractie, Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Julia Reid, namens de EFDD-Fractie, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Claudia Schmidt, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Matthijs van Miltenburg, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Joachim Zeller, Derek Vaughan, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Dimitrios Papadimoulis, Mario Borghezio, Franc Bogovič, Monika Smolková, Franz Obermayr, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Julie Ward en Csaba Molnár.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrey Novakov, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Dominique Bilde en Eleftherios Synadinos.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu, Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova en Mercedes Bresso.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.16 van de notulen van 13.9.2016, punt 4.1 van de notulen van 13.9.2016, punt 4.2 van de notulen van 13.9.2016 en punt 4.17 van de notulen van 13.9.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid