Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2278(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0159/2016

Debaty :

PV 12/09/2016 - 19
CRE 12/09/2016 - 19

Głosowanie :

PV 13/09/2016 - 4.1
CRE 13/09/2016 - 4.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0320

Protokół
Poniedziałek, 12 września 2016 r. - Strasburg

19. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP - Polityka spójności i strategie dotyczące badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) - Europejska współpraca terytorialna – najlepsze praktyki i działania innowacyjne - Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie realizacji celu tematycznego „wzmacnianie konkurencyjności MŚP” (art. 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów) [2015/2282(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

Sprawozdanie w sprawie polityki spójności i strategii dotyczących badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) [2015/2278(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

Sprawozdanie w sprawie europejskiej współpracy terytorialnej – najlepsze praktyki i działania innowacyjne [2015/2280(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

Sprawozdanie w sprawie strategii UE na rzecz regionu alpejskiego [2015/2324(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova i Mercedes Bresso przedstawili sprawozdania.

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji).

Głos zabrali: Jérôme Lavrilleux (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Renata Briano (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Daniela Aiuto (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Ulrike Müller (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Krzysztof Hetman w imieniu grupy PPE, Viorica Dăncilă w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Martina Michels w imieniu grupy GUE/NGL, Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Julia Reid w imieniu grupy EFDD, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Claudia Schmidt, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Matthijs van Miltenburg, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Joachim Zeller, Derek Vaughan, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Dimitrios Papadimoulis, Mario Borghezio, Franc Bogovič, Monika Smolková, Franz Obermayr, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Julie Ward i Csaba Molnár.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrey Novakov, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Dominique Bilde i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrali: Corina Crețu, Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova i Mercedes Bresso.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.16 protokołu z dnia 13.9.2016, pkt 4.1 protokołu z dnia 13.9.2016, pkt 4.2 protokołu z dnia 13.9.2016 i pkt 4.17 protokołu z dnia 13.9.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności