Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2278(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0159/2016

Dezbateri :

PV 12/09/2016 - 19
CRE 12/09/2016 - 19

Voturi :

PV 13/09/2016 - 4.1
CRE 13/09/2016 - 4.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0320

Proces-verbal
Luni, 12 septembrie 2016 - Strasbourg

19. Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor - Politica de coeziune și strategiile de cercetare și inovare pentru specializare inteligentă (RIS3) - Cooperarea teritorială europeană - practici optime și măsuri inovatoare - O strategie a UE pentru regiunea alpină (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la punerea în aplicare a obiectivului tematic „îmbunătățirea competitivității IMM-urilor” [articolul 9 punctul 3 din Regulamentul privind dispozițiile comune] [2015/2282(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

Raport referitor la politica de coeziune și la strategiile de cercetare și inovare pentru specializare inteligentă (RIS3) [2015/2278(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

Raport referitor la Cooperarea teritorială europeană - practici optime și măsuri inovatoare [2015/2280(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

Raport referitor la o strategie a UE pentru regiunea alpină [2015/2324(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova și Mercedes Bresso își prezintă rapoartele.

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Au intervenit: Jérôme Lavrilleux (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Renata Briano (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Daniela Aiuto (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Ulrike Müller (raportoarea pentru aviz a Comisiei AGRI), Krzysztof Hetman, în numele Grupului PPE, Viorica Dăncilă, în numele Grupului S&D, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Martina Michels, în numele Grupului GUE/NGL, Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, Julia Reid, în numele Grupului EFDD, Olaf Stuger, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Claudia Schmidt, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Matthijs van Miltenburg, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Joachim Zeller, Derek Vaughan, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Dimitrios Papadimoulis, Mario Borghezio, Franc Bogovič, Monika Smolková, Franz Obermayr, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Julie Ward și Csaba Molnár.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrey Novakov, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Dominique Bilde și Eleftherios Synadinos.

Au intervenit: Corina Crețu, Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova și Mercedes Bresso.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.16 al PV din 13.9.2016, punctul 4.1 al PV din 13.9.2016, punctul 4.2 al PV din 13.9.2016 și punctul 4.17 al PV din 13.9.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate