Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2278(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0159/2016

Rozpravy :

PV 12/09/2016 - 19
CRE 12/09/2016 - 19

Hlasovanie :

PV 13/09/2016 - 4.1
CRE 13/09/2016 - 4.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0320

Zápisnica
Pondelok, 12. septembra 2016 - Štrasburg

19. Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP - Politika súdržnosti a stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3) - Európska územná spolupráca – najlepšie postupy a inovatívne opatrenia - Stratégia EÚ pre alpský región (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o plnení tematického cieľa „zvýšenie konkurencieschopnosti MSP“ – článok 9 ods. 3 nariadenia o spoločných ustanoveniach [2015/2282(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

Správa o politike súdržnosti a stratégiách výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3) [2015/2278(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

Správa o Európskej územnej spolupráci – najlepšie postupy a inovatívne opatrenia [2015/2280(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

Správa o stratégii EÚ pre alpský región [2015/2324(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova a Mercedes Bresso uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jérôme Lavrilleux (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Renata Briano (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Daniela Aiuto (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Ulrike Müller (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Krzysztof Hetman v mene skupiny PPE, Viorica Dăncilă v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Martina Michels v mene skupiny GUE/NGL, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, Julia Reid v mene skupiny EFDD, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Claudia Schmidt, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Matthijs van Miltenburg, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Joachim Zeller, Derek Vaughan, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Dimitrios Papadimoulis, Mario Borghezio, Franc Bogovič, Monika Smolková, Franz Obermayr, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Julie Ward a Csaba Molnár.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrey Novakov, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Dominique Bilde a Eleftherios Synadinos.

Vystúpili: Corina Crețu, Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova a Mercedes Bresso.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.16 zápisnice zo dňa 13.9.2016, bod 4.1 zápisnice zo dňa 13.9.2016, bod 4.2 zápisnice zo dňa 13.9.2016 a bod 4.17 zápisnice zo dňa 13.9.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia